X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
بچه شیعه باید ... (آپدیت روزانه) - خط خطی های ذهن من !×!
بزرگترین لذت در زندگی انجام کاری است که دیگران می گویند نمیتوانی !! ☺
بچه شیعه باید ... (آپدیت روزانه)

حضرت امیر خطاب به مالک اشتر :

»انسان ها نسبت به تو دو دسته اند...

دسته ای برادر دینی تو اند و دسته دیگر در آفرینش با تو یکسان اند
به خطایشان مَنگر و از گناهشان درگذر چنانکه دوست داری خدا بر تو ببخشاید و گناهت را عفو فرماید...»
 
نامه 53 حضرت امیر المومنین به مالک اشتر نخعی

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام جواد -علیه السلام- میفرمایند : کسى‌ که‌ از هواى‌ نفس‌ خویش‌ فرمان ببرد ، آرزوى‌ دشمنش‌ را برآورده کرده است.  مسند الامام‌ الجواد ، ص‌ 243

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام صادق -علیه السلام- میفرمایند : بهترین چیزی که پدران برای فرزندان خود به ارث میگذارند ، ادب است نه مال ، زیرا مال از بین میرود و ادب باقی می ماندکافی جلد ۸ صفحه ۱۵۰ حدیث ۱۳۲

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام زمان -عجل الله فرجه- میفرمانید : هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد ، پس نماز بگزار و بینی شیطان را به خاک بمال.بحار الأنوار ، ج 53، ص 182

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام صادق -علیه اسلام- میفرمایند : هر کس مسلمانی را از برهنگی بپوشاند ،خدا جامه ای از دیبای بهشتی بر او بپوشاند و هر کس مومن توانگری را بپوشاند مادامی که آن پوشش پارچه ای باقی است ، همواره در پناه و پوشش الهی است الکافی، ج۲، ص۲۰۵

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

پیامبر اکرم میفرمایند : خانه اى که کودک در آن نباشد ، برکت نداردنهج الفصاحه ص 374 ،  •

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام باقر - علیه السلام - میفرمایند : خداوند عزوجل به وسیله تقوا، انسان را از آنچه عقلش به آن نمى رسد، حفظ مى کند و کوردلى و نادانى را از او دور مى نماید.کافى، ج 8، ص 52، ح 16

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

رسول اکرم میفرمایند : 

عیادت کننده از بیمار، در رحمت خدا غوطه ور مى شود

نهج الفصاحه ص562 ، ح1927

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

پیامبر خدا میفرمایند : 

بهترین زنان امّت من ، خوبروترین و کم مهریهترین آنان هستند

بحار الأنوار : 103 ، 237 ، 25

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام على -علیه السلام- میفرمایند : 

مومن کم هزینه و بسیار یاری رسان است

وسائل الشیعه، ج15، ص193

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام على علیه السلام : 

کارى که در توان زن نیست به او مسپار زیرا او چون گُلى است (ظریف و آسیب پذیر) نه قهرمان و کار فرما

نهج البلاغه ص 405

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام على -علیه السلام- میفرمایند : 

از غیرت نابجا بپرهیز زیرا این کار، زن درستکار را به انحراف و زن پاکدامن را به تردید مى کشاند

نهج البلاغه ص 405 ،از نامه 31

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

رسول اکرم میفرمایند : 

کسى که همسایه از شرش در امان نباشد به بهشت نمى رود

نهج الفصاحه ص681 ، ح 2532

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام علی -علیه السلام- میفرمایند : 

گذشت، اُوج بزرگواریهاست

غررالحکم ص245 ،ح5001

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام باقر علیه السلام : 

هیچ شفیعى براى زن نزد پروردگارش نجات بخش تر از رضایت شوهرش نیست

خصال ج2 ، ص 588

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

پیامبر اکرم میفرمایند : 

نگاه به نامحرم تیری از تیرهای زهرآگین شیطان است

مستدرک الوسایل، ج14، ص 270

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام على-علیه السلام- میفرمایند : 

دانش روشنى بخش اندیشه است

غررالحکم و دررالکلم،ص48

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امیر مومنان -علیه السلام- میفرمایند : 

اوقات سرور و شادمانی فرصت مناسبی برای طراوت روح و جان است

غررالحکم / صفحه 319

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام على -علیه السلام- میفرمایند : 

بدانید عاقل، کسى است که با فکر درست، به استقبال نظرات گوناگون برود و در عواقب امور بنگرد

غررالحکم،ص178

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام علی -علیه السلام- میفرمایند: 

شرافت به همت های بلند است نه به استخوان های پوسیده

نهج‌البلاغه

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امیر المومنین -علیه السلام- میفرمایند : 

کم خوری مانع از بسیاری از بیماری های جسمی است

غرر الحکم / صفحه 320

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام کاظم -علیه السلام- میفرمایند : 

از ما نیست کسی که هر روز نفسش را محاسبه نکند

(الاختصاص، ص 26)

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام على -علیه السلام- میفرمایند : 

با همسرت خوش رفتار باش تا زندگى ات با صفا گردد

. •من لایحضره الفقیه، ج4، ص392، ح5834

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام علی -علیه اسلام- میفرمایند : 

ناتوان ترین مردم کسی است که از دوست گرفتن عاجز باشه و ناتوان تر از او کسی است که دوستی را که به دست آورده تباه سازد و از دست بدهد

 بحار الانوار / جلد 74 / ص 278

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

پیامبر اکرم میفرمایند : 

نماز در اول وقت ،خشنودى خداوند ، میان وقت ، رحمت خداوند و پایان وقت ، عفو خداوند است

.سنن الدار قطنى، ج 1، ص 201، ح 974• —

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

پیامبر اکرم میفرمایند : 

خودت را برای مهمان به سختی نینداز

مکارم الاخلاق.ص135

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

حضرت رسول میفرمایند : 

به تو سفارش میکنم هرگاه خواستی کاری را انجام دهی درباره سرانجام آن تدبر کنه . اگر مایه رشد و هدایت بود انجام بده و ار مایه گمراهی بود از آن بپرهیز

الکافی / ج 8 / صفحه 150

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام علی - علیه السّلام - فرمود:

تمییز دادن و تشخیص امور ماندنی از امور فانی و رفتنی، از برترین اندیشه ‌هاست.
غررالحکم، ح 4494

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

پیامبر اکرم میفرمایند :
امّت من تا هنگامى که یکدیگر را دوست بدارند، به یکدیگر هدیه دهند و امانتدارى کنند، در خیر و خوبى خواهند بود. ♥♥♥
عیون اخبار الرضا ج2 ، ص29 ، ح25
پی نوشت :
روز ملی «سپندارگان» یا «اسفندگانیا» یا «سپندارمذگان» روز ملی باستانی عشق و محبت است .

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام باقر علیه السلام :
گرامى ترین شما نزد خدا، کسى است که بیشتر به همسر خود احترام بگذارد.
وسایل الشیعه ج 21 ،ح27157
**پی نوشت :
امام على علیه السلام :
به یکدیگر هدیه بدهید تا محبّت را در میان خود بیفزایید. ♥♥♥
غررالحکم ص378 ، ح8528

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام صادق -علیه السلام- میفرمایند:
فرزندانتان را با کلام [ما] آشنا کنید پیش از آن که دیگر فرقه های منحرف عقیدتی بر شما سبقت بگیرند } و آنان را منحرف سازند{. 
فروع کافی، ج2، ص94

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام رضا علیه السلام:
هر کس اندوه و مشکلى را از مومنى بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد.
اصول کافى، ج 2، ص 200

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام على -علیه السلام- میفرمایند :
خودت را به کارهاى زیبا (خدا پسندانه) عادت بده که اگر به آنها عادت کنى برایت لذت بخش مى شوند
نهج البلاغه، خطبه 178 • 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام کاظم -علیه السلام- میفرمایند
نخستین نیکی مرد به فرزندش ، انتخاب نام نیکو برای اوست ، پس هرکس باید نام زیبا برای فرزندش انتخاب کندوسائل الشیعه جلد15 صفحه 122

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

پیامبر خدا میفرمایند :
همانا در بهشت سرایى است به نام دار الفرح که تنها کسانى به آن در آیند که کودکان را شاد کنند .
کنز العمّال : حکمت 6009

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ
اى کسانى که ایمان آورده اید! چرا چیزى را میگویید که عمل نمیکنید؟؟
سوره الصف آیه 2

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام صادق -علیه السلام- میفرمایند
هر کس از ترس فقر ازدواج نکند نسبت به لطف خداوند بدگمان شده است.چرا که خداوند مىفرماید: اگر آنان فقیر باشند خداوند از فضل و کرم خود بى نیازشان میکند
من لا یحضره الفقیه، ج ۳، ص ۲۵۱

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام صادق -علیه السلام- میفرمایند :
سخاوت آن است که بى درخواست انجام گیرد، اما سخاوتى که در مقابل درخواست باشد ناشى از شرمندگى و براى فرار از سرزنش است
بحارالأنوار، ج71، ص357، ح21

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام صادق - علیه السلام - میفرمایند:
مومن مثل کوه استوار است، هیچ مصیبتی او را تکان نمی‌دهد
اخلاق در خانه ص 103-. 102‌

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

رسول اکرم میفرمایند:

وطن دوستی از نشانه های ایمان است
اعیان الشیعة ج 1، ص 301

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

پیامبر خدا می فرمایند :
بـازیگوشى (و شـیطنت) بـچّه در دوران کودکى ، نشانگر فزونى عقل او در بزرگسالى است
کنز العمّال : حکمت 30747

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام صادق - علیه السلام - میفرمایند:
قلب حرم خداست و در حرم خدا غیر او را جاى نده
بحار الانوار جلد 67 ص 25

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام على -علیه السلام -مى فرماید:
زخم زبان از زخم نیزه بدتر است
بحار، ج 71، ص 286


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلّم فرمودند:
به مردم ناسزا مگویید که با این کار در میان آنها دشمن پیدا مى کنید.
•)
کافی، ج 2، ص 360، ح 3 - منتخب میزان الحکمة، ص 264(•

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام على - علیه السلام - میفرمایند:
پاکدامنى مرد به اندازه غیرت اوست.
نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 477 ، حکمت 47


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام علی -علیه السلام- میفرمایند:
بزرگترین عیب آن است که آنچه را که مانند آن در خود توست عیب بشماری
نهج البلاغه ص 536 ، ح 353

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام هادی علیه السلام فرموده اند :
مردم دردنیا با مال و ثروت خویش و در آخرت با اعمال خویش اند و با آن ارزیابی می شوند.
•)
اعلام الدین، ص 311(•

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
×× پست بدون شماره ××
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلّم فرموده اند :
زنى بدکاره سگى را دید که بر سرچاهى لهله میزند و کم مانده است از تشنگى بمیرد .  او کفش خود را در آورد و آن را به روسرى خود بست و براى آن سگ از چاه آب کشید ؛ پس خداوند گناهان او را به سبب این کار آمرزید .
• منتخب میزان الحکمة - ص 170 •
پی نوشت : این حدیث به بالا بودن ثواب کمک به حیوانات و مذموم بودن آزار حیوانات اشاره دارد . و دلیل بر این نمیشود که چون خداوند با این کار مارا میبخشد ما بر گناه خود استمرار ببخشیم.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امیر المومنین -علیه السلام- می فرمایند:
فرصت مانند ابر از افق زندگی می گذرد، هرگاه فرصت های خیری پیش می آید٬ غنیمت بشمارید و از آنها بهره بگیرید.
و نیز میفرمایند: فرصت (مناسب) زود میگذرد و دیر بر میگردد

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام صادق -علیه السلام- میفرمایند :
هیچ کس از اولین و آخرین (مخلوقات) نیست مگر اینکه به شفاعت محمّد ـ صلی الله علیه و آله ـ در روز قیامت نیاز دارد
المحاسن، ج 1، ص 293 • 


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

پیامبر اکرم میفرمایند:
زنان ناخن هایشان را کوتاه نکند که این برای آنها زینت است
اصول کافی، ج6، ص491 • 


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام على علیه السلام میفرمایند:
گوش خود را به شنیدن خوبى ها عادت بده و به آنچه که به صلاح و درستى تو نمى افزاید گوش مسپار، زیرا این کار، دلها را زنگار مى زند و موجب سرزنش مى شود
• )
غررالحکم، ص215( •

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
رسول اکرم میفرمایند

شستن ظرف ها و پاکیزگى حیاط خانه مایه غناست

نهج الفصاحه ص584 ، ح 2031
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

پیامبر اکــرم صَلی اللهُ علیه و آله :

به یکدیگر هدیه بدهید، زیرا کینه ها را از بین مى برد.

کافى(ط-الاسلامیه)، ج5 ، ص144 ، ح 14
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
امام صادق علیه السلام:

یک ساعت اندیشیدن در خیر و صلاح از هزار سال عبادت بهتر است
مصباح الشریعه،ص114

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
پیامبر اکــرم صَلی اللهُ علیه و آله :

به زن خود خدمت نکند ، مگر صدیق یا شهید یا مردی که خداوند خیر دنیا و آخرت او را بخواهد .
بحار الانوار، ج104، ص132 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام رضا علیه السلام میفرمایند :
به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید
بحارالانوار ج75، ص 347

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام على علیه السلام :
با علما معاشرت کن تا علمت زیاد، ادبت نیکو و جانت پاک شود.
غررالحکم و دررالکلم،ص341


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

پیامبر اکــرم صَلی اللهُ علیه و آله :
مؤمن به میل و رغبت خانواده اش غذا مى‌خورد، ولى منافق میل و رغبت خود را به خانواده اش تحمیل مى‌کند.
کافی (ط - الإسلامیة)، ج4، ص12


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

پیامبر اکرم می فرمایند :
هر کس رحم نکند به او رحم نشود، هر کس نبخشد بخشیده نشود و هر کس پوزش را نپذیرد، خداوند پوزش و توبه او را نخواهد پذیرفت. 
غررالحکم، ج2، ص438، ح3201


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

پیامبر اکرم می فرمایند :
مؤمن زیرک ، هوشیار و بیمناک و پرهیزکننده است
بحار الأنوار ، ج 64 ، ص 307


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام على علیه السلام می فرمایند :
با صدقه و صله رحم گناهان خود را پاک کنید و خود را محبوب پروردگارتان گردانید
شرح آقای خوانساری بر غررالحکم ج4، ص635، ح7258

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
امام على علیه السلام می فرمایند

دل نوجوان مانند زمین آماده است که هر بذرى در آن افشانده شود، مى پذیرد.

نهج البلاغه(صبحی صالح) ص393 ، نامه 31

-*-*-*-*-*-*-*-*-
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
امام باقر علیه السلام :

اگر مردم نتایج و خواص مسواک کردن را بدانند هیچ گاه مسواک را از خود جدا نمى کنند
وسایل الشیعه ج2 ، ص13 ، ح 1327


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام رضـا علیه السلام می فرمایند :
دو رکعت نمازی که فرد متاهل می گزارد برتر از عمل مجردی است که شب زنده داری کند و روزها را روزه بگیرد
مسند الامام الرضا علیه السلام


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام على علیه السلام می فرمایند :
به کسى که تو را امین قرار داده است خیانت مکن ، هر چند او به تو خیانت کرده باشد و راز او را فاش مساز اگر چه او راز تو را فاش ساخته باشد
بحارالأنوار، ج77،ص208، ح1 • 


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

پیامبــــر اعظم صلی الله علیه و آله
حق را بگو اگر چه تلخ باشد.
معانی الأخبار، ص335 • 


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام حسن مجتبی می فرمایند :
هر که احسانهاى خود را بر شمرد، بخشندگى خویش را از بین برده است
بحار الأنوار 78/113/7

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام رضـا علیه السلام می فرمایند :
کسی که به اندک روزی حلالش خشنود باشد هزینه هایش سبک تر است ، خانواده اش آسوده تر است و خداوند به او در شناخت راه حل مشکلات بصیرت می بخشد
مسند الامام رضا علی السلام 1/269

رسول اکرم صلى الله علیه و آله :
خانه اى که کودک در آن نباشد ، برکت ندارد.
نهج الفصاحه ص374 ، ح1096

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

رسول خدا فرمودند

گفتـــار مرد به زن که "من تو را دوست دارم" ، هرگز از دل زن بیرون نمیرود .

وسائل‌الشیعه، ج ۱۴، ص ۱۰

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام جعفر صادق(ع) می فرمایند :
خداوند زیبایی و آراستگی را دوست دارد و از نپرداختن به خود و خود را پریشان نشان دادن بدش می آید
امالی شیخ طوسی جلد 1 صفحه 275


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

رسول اکرم می فرمایند :
هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، هرگاه وعده مى دهد باید وفا کند.
کافى ج2، ص364، ح2


-*-*-*-*-*-*-*-*-
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
رسول خدا (ص):

کاری که خیرش زودتر از هر چیز دیگر به انسان می رسد، صله رحم است.

(گزیده اصول کافی)

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام صادق (ع):
هر که مومنی را به خاطر گناهی سرزنش کند، نمیرد تا اینکه خود به آن گناه مبتلا شود.
(گزیده اصول کافی)

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام صادق علیه الســـــلام :
یـکى از دعـاهـاى رسـول خدا صلى الله علیه و آله و سلّم این بود : پناه مىبرم به تو از زنى که پیش از آن که زمان پیری ام فرا رسد مرا پیر کند .
کافی، جلد5، ص326، ح 3

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام علی علیه السلام می فرمایند :
بعد از سلامتی خنده بزرگترین نعمت خداست

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام علی علیه السلام فرمودند :
برادران راستین در شادى ، زینت و در سختى ، ساز و سامان هم اند .
غرر الحکم و درر الکلم، حدیث۱۸۰۵

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

پیامبر اکرم می فرمایند :
وقتى مردى به همسر خود نگاه کند و همسرش به او نگاه کند خداوند بدیده رحمت به آنان نگاه مى­کند.
نهج الفصاحه، ح 621 • 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
پیغمبر اکــرم صلـى الله علیه و آله :

بهترین دختران و زنان شما ، زن هایى هستند که داراى محبت باشند.
بحار، ج ۱۰۳، ص ۲۳۵

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
رسول اکرم می فرمایند :

طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جویندگان دانش را دوست دارد.
مصباح الشریعه،ص13 • -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
رسول اکرم میفرمایند :

هر چه ایمان بنده زیاد شود، محبت به همسر نیز زیاد می شود.
بحارالانوار، ج ۱۰۳، ص ۲۲۸


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام صادق علیه السلام :
اگر دوست دارى که خداوند عمرت را زیاد کند، پدر و مادرت را شاد کن.
وسایل الشیعه ج18 ، ص372


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

حضرت عیسی(ع) فرمودند:
خوشا به حال اصلاح کنندگان میان مردم؛ اینان در روز قیامت مقربان اند 
تحف القول، ص 01

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

رسول خدا(ص) :
هرگاه زن و شوهر دست یکدیگر را بگیرند، گناهان آن دو، از لاى انگشتانشان فرو مى ریزد
مسند زید/ص302


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام صادق علیه السلام
پسران، نعمتاند و دختران خوبى. خداوند ، از نعمتها سؤال مىکند و به خوبیها پاداش میدهد
کافی، ج 6، ص 7، ح 12


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام صادق علیه السلام :

بِدان که جوانِ خوش اخلاق، کلید خوبى ها و قفل بدى هاست و جوانِ بداخلاق، قفل خوبى ها و کلید بدى هاست
امالى (طوسى) ص 302، ح 598


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

رسول خـدا صلی الله علیه و آله :
زن نگهبـان و امانتــدار اموال شوهرش می باشد و در ایــن باره
مسئولیـت دارد
.
مستدرک،ج 2،ص 550 • 


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

رسول خـدا صلى الله علیه و آله :

مسواک کنیــد که مسواک زدن خوب است
لثـه را محکم مى­کنــد، بــوى دهان را مى­بــرد، معـده را
اصلاح مى کنــد، درجات بهشت را مى­افزایــد، پروردگار را خشنـود

مى­کنــد و شیطان را بـه خشم مى­آورد.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام موســی بـن جعفــر(علیه الـــسلام) به یکی از یاران خود که از دست 
فرزندش به ستوه آمده بود و شکایت می کرد فرمود: اورا نزن، بلکه با او 
قهر کن، اما خیلی طول نکشد.[[۱

[
۱] عده الداعی، ص۷۹٫


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

پیامــــبر اســـلام صلى الله علیه و آله :
اگر در میان جمعى بودى و از کسى غیبت شد، او را یارى کن و آن جمع را
از غیبت کردن بازدار و از میانشان برخیز و برو
.
کنزالعمال، ج3، ص586، ح8028


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام علی علیه السّلام :
استواری شریعت، به امر معروف ونهی از منکر و برپا داشتن حدود است.
غررالحکم، ح 6817


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

پیــــامبرِ اســـلام صَلى اللهُ عَلیهِ وَ آلِه :

دو چیز را خداوند در این جهان کیفر مى دهد؛  تعدى و ناسپاسى پدر و مادر.

نهج الفصاحه، ص165


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

حضرتِ امـــام صادق علیـــه الســـــلام :

وقتی دو مسلمان با هم قهر میکنند، شیطان شادمان می شود.

کافی، ج2، ص346


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امـام صــادق علیـه السلام :

هر کس زن گـرفت ، بایــد او را گـرامى و محتــرم بشمـارد.

بحار الانوار،ج 103،ص 224


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام علی ـ علیه السلام ـ :

زن باید براى همسرش عطر بزند

رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول) ص : 101


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امـام صـادق علیه السلام : 

هنـگامی که نماز صبـح را خواندیــد ، اول صبـح در پـی روزی بشتابیــد

و بــه جستجوی حلال برخیزیــد که حتما خداونــد شمـا را
روزی خواهد داد و یاریتـان خواهد کــرد
 .
• 
کافی،ج5،ص79 •


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امام على ـ علیه السلام ـ : 

کارى که در توان زن نیست به او مسپار ،

زیرا او چون گُلى است (ظریف و آسیب پذیر) نه قهرمان و کار فرما
نهج البلاغه ص 405

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 
برگه‌ها
نویسندگان
تقویم
خرداد 1396
شیدسچپج
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
آمار
بازدیدکنندگان : 187820